Anthony Padovano
American, b. 1933


Artworks

Anthony Padovano

Composition, 1962

Anthony Padovano

Untitled, 1961